زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی

زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی | Blow down دیگ بخار

زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی چیست؟

زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی Blow down به این دلیل می باشد که افزایش ذرات میتواند باعث اشباع آب از ذرات در رایزرها شود که مقداری از آنها به صورت رسوب ته نشین می شوند. راهی برای محدود کردن غلظت ذرات در آب بویلر صنعتی به مقداری کمتر از حالت تشکیل رسوب نیاز است که زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی همین راه است. با دفع مقداری از آب دیگ بخار در جایی که بیشترین غلظت ذرات وجود دارد جایی برای آب جبرانی باز می شود که ذرات کمتری دارد و با مخلوط شدن با آب دیگ بخار غلظت ذرات را می کاهد. در بویلر صنعتی بخار معنی آن دفع آب درست پس از جدایش از بخار در درام بخار بویلر صنعتی است.

به همین خاطر لوله زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی به درام متصل است و در لوله داخل درام سوراخ هایی وجود دارد. در سیستم های هیدرونیک زیرآب زنی Blow down معمولا از دیگ بخار همان محلی که بویلر بخار کشیده میشود انجام می گیرد، اما ممکن است بخواهید سیستم را در جاهایی که غلظت ذرات بیشتر است کنترل کنید.

معمولا آب برگشتی غلیظ تر خواهد بود چون آب با سرد شدن منقبض میشود اما همان مقدار ذرات را در خود دارد پس Blow down آب برگشتی آب کمتری تلف میکند. تجربیات یک اپراتور دیگ بخار: من با مسایل غیرعادی در چندین درام بویلرهای استرلینگ قدیمی که در آن ذرات در یک بخش دیگ بخار تجمع مییافتند مواجه شده ام. و بخاطر اتصالی است که برای زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی وجود دارد. هر زمان که رسوب زایی یا مشکلات انتقال را که به نوسانات فشار مربوط نیستند تجربه می کنید باید در مورد محل تست و اتصال های زیرآب زنی Blow down تجدید نظر کنید.

Blow-down بلودان دیگ بخار

میزان زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی چگونه تعیین می شود؟

میزان زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی را از سنجش TDS تعیین می کنیم. ABMA استانداردهای باری مقادیر مناسب غلظت ذرات در بویلرها را دارد که مطابق فشار بهره برداری دیگ بخار  است و ممکن است این جدول یا توصیه های خاص (کارکرد در چه غلظتی مناسب تر است) در دستورالعمل سازنده ارایه شده باشد. دقت کنید اینها فقط توصیه است؛ نه مقدار مطلق.

ممکن است متوجه شوید دیگ بخار بویلر صنعتی شما میتواند در غلظت های خیلی بالا هم کار کند بدون این که مشکل رسوب گذاری داشته باشد. این مساله به فاکتورهای زیادی از جمله بار دیگ بخار وابسته است. توصیه میشود سطح تنظیمات TDS را به تدریج افزایش دهید تا اینکه مشکلی ظاهر نشود یا به مقدار 4000ppm برسند، (چه ماندن در این مقدار یا برگشت به مقدار پایین تر). همچنین باید مقادیری برای هر بار دیگ بخار تعریف کنید چون میتوانید در بار پایین با محتوای ذرات بیشتر کار کنید. معمولا انتقال فاکتور محدود کننده ای است ولی رسوبگذاری هم می تواند این طور باشد. توصیه می شود سطح آن را به 50ppm در هر دوره افزایش دهید که زمان آن هر سال یک ماه مانده به بازرسی سالانه است. البته باید کنترل دقیقی روی دمای دودکش داشته باشید.

از هر افزایشی در دمای دودکش جلوگیری کنید چون میتواند نشانی از رسوب گذاری باشد. چون در زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی مقداری انرژی و آب تلف می شود، به حداقل رساندن آن کار عاقلانه ای است.

روش های تنظیم زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی دیگ بخار

در گذشته زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی به طور دستی تنظیم می شد، اما امروزه به لطف تجهیزات مدرن این کار خیلی دقیق تر توسط کنترل های خودکار انجام می گیرد. سیستم هایی وجود دارند که زیر آب زنی Blow down مداومی ایجاد می کنند، با سنجش مداوم TDS و تنظیم شیرهای کنترل برای تغییر نرخ Blow down بویلر صنعتی تا در سطح حداکثر حفظ شود اما سیستم های معمول تر به صورت تناوبی این کار را انجام میدهند. ممکن است در یک سیستم تایمری نصب شود که شیر کنترل زیر آب زنی Blow down مداوم را در بازه های زمانی مشخص باز کند.

شیر تا زمانی که TDS از مقدار پیش تنظیم پایین تر بیاید باز می ماند. مشکلی که در این نوع کنترل وجود دارد ورود آب دارای ذرات زیاد به دیگ بخار از طریق باز کردن سیستمی است که قبلا بسته شده است. تا زمانی که شیر مجددا باز شود غلظت ذرات بالا خواهد بود.

بهترین روش بدین صورت است که کنترل خودکار دارای تنظیم بالا و پایین باشد و زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی از شیری که به طور دستی تنظیم می شود با باز شدن خودکار شیر به طور مداوم با رسیدن به حد بالا تخلیه شود و با رسیدن به حد پایین بسته شود. هزینه آن بیشتر از شیر تایمردار نیست و به طور مداوم ذرات را کنترل می کند، جریان مداوم آب را برای سیستم بازیافت گرمای زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی حفظ می کند و به سرعت با افزایش ذرات به دیگ بخار واکنش نشان میدهد. تنها چیز بهتر از آن شیر کنترل تنظیمی است اما برای بویلرهای کوچک نسبتا گران است.

بلواف Blow off دیگ بخار چیست و کاربرد آن

B . O ) Blow off) یا تخلیه به منظور دفع ذرات ته نشین شده انجام می گیرد. این ذرات شامل مواد داخلی آب جبرانی، زنگار وسایر ذرات به همراه تولید عمدی لجن توسط تصفیه شیمیایی آب است. این مربوط به کاهش ذرات محلول است اما با هزینه بالای انرژی و آب چون بلواف Blow off از کف به هیچ شکلی بازیافت نمی شود. برای دفع ذرات محلول از زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی مداوم استفاده می شود تا بلواف Blow off از کف فقط به همان هدف دفع رسوبات محدود گردد و البته به کیفیت آب جبرانی، درجه و نوع تصفیه شیمیایی بستگی دارد.

بلواف Blow off و Blow down بویلر صنعتی زیرآب زنی

جهت اطلاع بیشتر از زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی boiler-blowdown کلیک کنید.

روش دیگری برای محدود کردن غلظت ذرات در آب

 زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی از نظر اتلاف انرژی و تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی بسیار مهم است. Blow down بویلر صنعتی مداوم در سیستم های بخار و بلودان بویلر صنعتی نقطه پایین در سیستم های هیدرونیک برای کاهش غلظت ذرات محلول در آب انجام می گیرد. حتی اگر تجهیزات موادزدا داشته و یا از آب مقطر برای مصارف جبرانی استفاده می کنید، همچنان TDS سیستم رشد خواهد کرد. مقداری از آن ناشی از خوردگی لوله ها و مقداری هم از آب کندانسیت خواهد بود. در سیستم های هیدرونیک هم این وضعیت وجود دارد. در سیستم های بخار، تمام ذرات در آب باقی مانده و غلیظ می شود.

اگر هم مقداری از ذرات به همراه قطرات آب در بخار منتقل شوند با کندانسیت فشار بالا برخواهند گشت. مقدار ذرات و مایعات محلول در آب روی کشش سطح آب موثر است. دو خاصیت چسبناک در سیالات وجود دارد، چسبندگی و پیوستگی. پیوستگی سنجشی از خاصیت چسبندگی بین مولکول ها است و چسبندگی خاصیت چسبیدن مواد به چیزهای دیگر است. هر دوی این خواص در آب، بالا است. شما میتوانید این مساله را در بالا رفتن آب از دیواره لیوان مشاهده کنید. در جدایش یک قطره کوچک از مقداری آب آن را به دلیل پیوستگی مولکولی و سطحی بالا می بینید که به حالت گرد درمی آید.

ترکیب این دو خاصیت در آب اثر مویینگی را برای آن به وجود می آورد که میتواند در فضاهای باریک خود را بالا بکشد. با افزایش مقدار ذرات محلول مشخصه های فیزیکی آب تغییر می کند. کشش سطحی آب افزایش می یابد تا اینکه نهایتا کف می کند، در حالی که این یک روش برای دفع ذرات از بویلر است ولی تاثیر خوبی روی لوله های بخار ندارد. بهترین روش همان زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *