رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی

رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی

رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی

قبل از بحث رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی ابتدا با نحوه تشکیل رسوب  آشنا می شویم. رسوب حاصل شستشوی سنگ ها از زمان ریزش باران تا حرکت رودخانه و رسیدن به محل مصرف است. وقتی آب به صورت بخار از بویلر صنعتی خارج میشود تمام آن ذرات محلول را در آنجا می گذارد. نرم کننده ها و سایر انواع تجهیزات پیش تصفیه آب دیگ بخار می توانند مقدار یون های رسوب زا را در آب کاهش دهند.

رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی با تبادل یون هایی که رسوب گذار نیستند (سدیم) انجام میگیرد اما این کار پتانسیل رسوب گذاری را از بین نمی برد و همیشه مقداری از یون های رسوب زا از تجهیزات تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی عبور می کنند. مواد شیمیایی به آب اضافه می شوند تا با نمک های رسوب گذار را مبادله کنند یا آنها را تجزیه کرده و از رسوب گذاری آنها جلوگیری کند. هر دو روش رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی به خوبی جواب میدهد.

رسوب دیگ بخار بویلر صنعتی چگونه بوجود می آید

اگر همه آب تبخیر شود، ذرات محلول باقی مانده به صورت رسوب ظاهر میشوند. در نهایت وقتی آب نمک تبخیر شود نمک کریستالی باقی می ماند که اگر در داخل بویلر صنعتی بخار باشد رسوب نامیده میشود. مواد شیمیایی متعددی وجود دارند که با منیزیم و کلسیم ترکیب شده و آنها را به صورت لجن ته نشین می کنند. این لجن به سطوح انتقال حرارت نمیچسبد اما در درام لجن ته نشین می شود تا نمک های رسوب گذار را از آب حذف کند. و رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی انجام شود این لجن را می توان با روش تخلیه از کف دفع نمود.

رسوب دیگ بخار بویلر صنعتی چگونه بوجود می آید

منابع تصفیه از جوهر مازو گرفته تا ترکیبات فسفات امروزه در واحدهای بویلر صنعتی استفاده میشوند. ویژگی ایجاد لجن در رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی این است که آنها با نمک ها ترکیب شده و جامدی تشکیل میدهند که TDS آب بویلر صنعتی را کاهش میدهد. آنها جز محتوای ذرات محلول نیستند. عیب تصفیه تشکیل دهنده لجن مشكل دفع الجن و مشکلاتی در بویلرهای خاص که فضای کافی برای تشکیل لجن ندارند است. اگر لجن دفع شود توسط آب به اطراف پراکنده شده و در نهایت به غلظتی می رسد که به سطوح حرارتی چسبیده و رسوب تشکیل میدهد.

مواد رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی و چگونگی رفع مشکلات رسوب زدایی

اگر بویلر صنعتی شما رسوب دارد و در تست و بارزسی دیگ بخار  این عمل نشان از فسفات زیاد بود معنی آن وجود مشکل در سیستم است مشکلات انتقال لجن شامل اتصال لوله و شیر بخار بویلر صنعتی است. مشکل باقی ماندن لجن به صورت معلق در آب با هجوم مواد شیمیایی به آنها برای تمایل لجن به چسبیدن و افزایش چگالی آن و امکان تخلیه حل میشود. سیستم های متداول تصفیه آب دیگ بخار «سودا- فسفات» نام دارند سود سوزآور برای افزایش PH و فسفات برای دفع نمک ها و  رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی از طریق ترکیب با آنها و تولید لجن اضافه میشوند. عملکرد فسفات ها بستگی به حفظ قلیائیت و حفظ PH دارد. برای اطمینان از این که فسفات در محلول وجود دارد منتظر یون های کلسیم و منیزیم بمانید که راه خود را به بویلر صنعتی پیدا می کنند.

در رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی فسفات به عنوان آشکارساز هم استفاده میشود. با حفظ سطح مازاد فسفات در بویلر صنعتی بخار شکست هر برنامه ای با کاهش سطح فسفات مشخص میشود. بهترین و پیچیده ترین روش کنترل رسوب دیگ بخار در اواخر دهه 1960 ارایه شد. تصفیه با نام چنگاله یا کی لیت معروف است. فسفات ها نمک های رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی را دفع می کنند اما کیلیت (chelate) حصاری اطراف آنها ایجاد و از ترکیب شدن آنها با سایر یون ها برای ایجاد رسوب جلوگیری می کند. معلق نگه داشتن یون های رسوب گذار امکان دفع آنها را در زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی مداوم فراهم می کند. کیلیت به رسوبات موجود هم حمله می کند و پس از برگرداندن آن به حالت محلول امکان دفع آن را با بلودان فراهم میکند.

خطرات استفاده از مواد رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی

دو خطر جدی در استفاده از کیلیت برای رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی  وجود دارد. اولا در استفاده برای دفع رسوبات موجود باید به صورتی عمل کنید که به سرعت رسوب را دفع نکنید. کی لیت تمایل دارد ابتدا پیوند رسوب را با آهن بشکند که حاصل آن حمله سریع به رسوب و تشکیل قطعات بزرگ است که وارد بویلر صنعتی میشوند که ممکن است در جایی مسیر را مسدود کنند. نتیجه این کار سوختن لوله ها است.

خطرات استفاده از مواد رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی 

حتی زمانی که چنین وضعی پیش نیاید می تواند چنان تجمع رسوبات را ایجاد کند که در ته بویلر با مشکل تخلیه از کف مواجه شوید. خطر دوم با این حقیقت است که آهن مرتبط با منیزیوم و کلسیم است و کی لیت اصرار بر تجزیه چیزی دارد. اگر کلسیم و منیزیم تمام شود، آهن را گرفتار خواهد کرد که این مشکل نشان میدهد باید با دقت و کنترل شده با کی لیت کار شود.

وظیفه کوئل در رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی

برای اطمینان از تجزیه یون های رسوب گذار و رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی قبل از رسیدن آب به بویلر صنعتی کیلانت باید به په آب تغذیه بویلر صنعتی افزوده شود. این کار با وسیله ای به نام «کوئل» انجام میشود. با تزریق کیلانت به لوله تغذیه با یون های رسوب گذار مواجه میشود (قبل از اینکه به آهن برسد). کویل همیشه باید در بالا دست لوله بلند و راست نصب شود تا به طور یکنواخت مخلوط شود. هر زانو یا شیری در پایین دست نقطه تزریق باید یک سال بعد از شروع تصفیه و پس از آن در بازه های پنج ساله بازرسی شود تا از عدم خوردگی آنها توسط کی لیت اطمینان حاصل شود.

برای اطمینان از عدم حمله کی لیت به آهن باید با نرخ یکسان و با ورود نمک های رسوب گذار به سیستم تزریق شود. برای این کار به یک پمپ دیگ بخار از نوع تغذیه خودکار نیاز داریم تا تغذیه متناسب با جریان آب تغذیه داشته و آب تغذیه را قبل از تزریق کی لیت تست سختی کند تا تناسب فوق را مطابق آن تنظیم نماید. تست آب برای هر نوع مازادی باید زمانی که بویلر صنعتی بارگذاری می شود یا دبی آب تغذیه تغییر می کند به طور منظم انجام گیرد تا سیستم دچار مشکل نشود.

استفاده از پلیمرها در رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی

واحدهای دیگ بخار بویلر صنعتی بخار  امروزه برای رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی از ترکیب فسفات و کی لیت که مثل فسفات به بویلر صنعتی تزریق می شود استفاده می کنند. مازاد فسفات با هر یونی که وارد بویلر میشود واکنش میدهد و کی لیت هم روی رسوباتی که در بویلر به دلیل فعالیت فسفاتها شکل گرفته کار می کنند. پلیمرها نیز نوآوری های جدید در حوزه تصفیه آب بویلر صنعتی هستند.

بویلرهایی که با پلیمر تصفیه میشوند پوشش نازک خاکستری روی قطعات فلزی آن به وجود می آید که در بازسازی ها میتوانید آن را ببینید. البته مقداری از آن مثل رسوب شکسته و می ریزد. البته توضیحات بیشتری را در مقاله های بعدی ارایه خواهیم داد. یون ها را باور کنید، خوب و بد و اکسیژن را، تا با کنترل آن از بویلرتان محافظت کنید.

4 پاسخ
  1. افشین مومنی پور گفته:

    با سلام . من چطور با مدیر محترم این مجموعه میتونم تماس بگیرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شماره تماس بنده 09128490452

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *