کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی بخار

کنترل عملکرد دیگ بخار

 کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی

محاسبه راندمان دیگ بخار شاید جزو وظایف اپراتور در نظر گرفته نمیشود اما کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی و بهینه سازی عملکرد جزو وظایف او است. ما از مقادیری استفاده میکنیم که تعیین آن ساده تر و درک و کار با آن آسان تر می باشد. البته باید نحوه محاسبه آنها را بفهمید و این که می خواهید نتایج، بالاتر یا پایین تر باشد تا اصلاح کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی را نشان دهد یا فقط اتلاف وقت است. اگر می خواهید در حوزه راندمان دیگ بخار کار کنید باید زمانی که  به اعداد نامتعارفی رسیدید تعجب نکنید و آنها را قبول هم نکنید. باور این که چیزی بتواند بازده بیش از 100 داشته باشد واقع بینانه نیست، حتی اگر محاسبات صحیح باشند.

بهترین روش برای کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی

بهترین روش کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی، نرخ تبخیر است، مقدار بخار تولیدی را بر تعداد کالن سوخت با گاز مصرفی تقسیم کنید تا آن را به دست آورید. فقط عدد را در ستون مربوط به نرخ تبخیر قرار ندهید آن هم فقط به خاطر این که آن عدد به دست آمده است. بعضا مشاهده می شود که  اپراتورها اعدادی را که مطلوب است از خودشان و بدون محاسبات واقعی در لیست مینویسند که همه خوشحال شوند. با انجام محاسبات میتوان مقادیر واقعی را بدست آورد.

نرخ تبخیر می تواند برای مقایسه انواع دیگ بخار بویلرهای صنعتی بخار با هم و در بارهای مختلف استفاده شود. اگر تغییرات باید در نظر گرفته شوند در این صورت با راندمان احتراق قابل مقایسه است. تغییر در نرخ تبخیر باید متناسب با تغییر راندمان احتراق باشد. البته این کار مشابه نظارت بر راندمان واحد نیست.

بهترین روش برای کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی
بهترین روش برای کنترل عملکرد دیگ بخار

چرا در محاسبات کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی اعداد و ارقام مهم نیست؟

در ادامه بحث بهترین روش برای کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی باید گفت برای این کار باید نرخ انتقال و جرم بخار را بر مقدار سوخت سوزانده شده در چهارچوب زمانی یکسان تقسیم کرد. مقدار واقعی خود عدد چندان مهم نیست موضوع محاسبه این نرخ ها این است که ببینید آیا تغییر کرده اند و در این صورت آیا این تغییر بهتر بوده است یا نه. هر آنچه که استفاده می کنید باید با آن مثل عدد انعطاف پذیر رفتار کنید تا بسته به محاسبات کنترل کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی آن را افزایش یا کاهش دهید. مفهوم آن دقیقا مثل کنترل مقدار کارکرد خودرو شماست که در آن افت mil/ gall بیانگر این است که یک اشکالی وجود دارد یا در داخل شهر زیاد چرخیده اید که معمولا این طور نیست. تغییرات نرخ می تواند بیانگر بهبود عملکرد یا تغییر در بار باشد.

نرخ تبخیر مقداری را به دست میدهد که بسیار سازگار با راندمان بهره برداری بویلر صنعتی بخار است و نرخ انتقال همسان با راندمان واحد است پس پارامترهای خوبی برای اندازه گیری، ثبت و نظارت بر عملکرد شما و واحد است. نرخ تبخیر مشکلاتی را بروز می دهد که نمی توان آنها را با آنالیز احتراق یا سایر روش های کنترل بازده بویلر تشخیص داد زیرا موارد آخر به صورت لحظه ای قابل خواندن است.

آنایز احتراق جهت کنترل عملکرد دیگ بخار

غالبا آنالیز احتراق زمانی که کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی در حالت دستی است و تکنسین تعمیر آنها را به حد مطلوب تنظیم کرده است انجام می شود. در این صورت میتوان یک وضعیت کاملا متفاوت در زمان مقایسه با بارهای متغیر در حالت خودکار باشد. اگر یک واحد بخار بدون دبی سنج بخار باشد اپراتور چگونه میتواند کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی را محاسبه کند؟ اگر شما یک واحد بخار بدون دبی سنج بخار دارید. این غیرعادی نیست. هنوز راه هایی برای تعیین مقدار بخار تولیدی وجود دارد. ساده ترین کار در اکثر واحدها نصب زمان سنج برای کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی روی استارتر پمپ تغذیه بویلر صنعتی بخار است.

این در همه مواردی که پمپها برای کنترل سطح آب بویلر کار می کنند جواب می دهد. پمپ دارای یک ظرفیت مشخص است (برحسب gpm) که اگر ضرب در 60×8.33 شود به pph تبدیل می شود. با ضرب کردن اختلاف مقادیر ساعت سنج در ظرفیت پمپ و چگالی 60min / hr مقدار بخار به دست می آید. سپس آن را بر مقدار سوخت مصرفی تقسیم کنید تا نرخ تبخیر حاصل شود. اگر نرخ Blow down شما بالا است درصد آن را محاسبه و از صد کم و بر صد تقسیم کنید بعد حاصل را در مقدار ساعت سنج ضرب کنید تا مقدار بخار تولید شده به دست آید.

آنایز احتراق جهت کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی

محاسبه راندمان و کنترل عملکرد دیگ بخار آب گرم

محاسبه راندمان و کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی آب گرم کمی مشکل تر از محاسبه بخار است. اگر دبی آب به بویلر صنعتی بخار  ثابت است با ثبت دماهای آب و محاسبه میانگین آن مقدار حاصل را در دبی آب ضرب کنید تا Btu حاصل شود. اگر دبی متغیر است شما به Btu سنج نیاز دارید تا گرمای افزوده شده به آب محاسبه شود. موقعیت خود را کنترل کنید. از آنجا که Btu مقدار گرمای اضافه شده به یک پوند آب برای افزایش یک درجه ای آن است فقط باید دما را افزایش و جرم را حساب کنید. حاصلضرب جرم در افزایش دما گرما را به دست میدهد و با تقسیم آن بر سوخت مصرفی نرخ حرارت حاصل می شود. چون اکثر واحدهای آب گرم واحدهای گرمایشی هستند ممکن است بتوانید با نسبت درجه روز آن را اداره کنید.

راندمان واحد ممکن است یک پارامتر نسبی هم داشته باشد که محاسبه آن راحت تر است. در اکثر موارد این کار چندان هم ساده نیست.

محاسبه راندمان و کنترل عملکرد دیگ بخار گرمایش آب گرم

محاسبه راندمان و کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی ر واحد فقط برای گرمایش آب گرم است میتوانید از نسبت درجه روز استفاده کنید. مقدار سوخت مصرفی را بر عدد درجه روز تقسیم کنید، احتمالا خواهید فهمید که نسبت با بار تغییر می کند پس باید همیشه گالن بر درجه روز یا کالری بر درجه روز را مقایسه کنید. این مقدار معکوس نرخ تبخیر است که می خواهید حتی الامکان کوچک بماند. اگر همچنین بویلرها برای گرمایش آب گرم استفاده شود، مصرف آب گرم به طور قابل قبول با اختلاف هایی که در مقایسه با بار گرمایش چندان زیاد نیست سازگار است، پس می توانید آن را مقدار ثابت فرض کنید.

محاسبه راندمان و کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی
محاسبه راندمان و کنترل عملکرد دیگ بخار گرمایش آب گرم

اگر بویلر شما برای یک واحد صنعتی فعالیت می کند شما پتانسیلی برای انواع مقایسات راندمان واحد دارید. یک معیار عادی پوند محصول بر پوند بخار و محاسبات پیچیده ای وجود دارد که بسته به صنعت، روش تولید و محصول تولیدی متغیر است. معمولا این واحدها به اندازهای بزرگ هستند که اندازه گیری بخار فرآیند توجیه می شود. بنابراین می توانید با نرخ واحد پوند بخار منتقل شده به واحد تقسیم بر مقدار سوخت مصرفی کار کنید.

برای اطلاع بیشتر از کنترل عملکرد  Boiler operation control کلیک کنید.

کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی بدون کنتور سوخت

کنتور سوخت ندارید؟ اگر نفت می سوزانید تمام آنچه که باید انجام دهید دیپ زنی مخازن به صورت منظم و پس از هر محموله است. اگر گاز می سوزانید بی شک دارای کنتور است. اگر زغال سنگ میسوزانید باید راهی برای محاسبه وزن آن داشته باشید. در واحدهای بسیار کوچکی که قیمت کنتور سوخت توجیه ندارد بویلرها در یک نرخ ثابت کار میکنند که یک زمان سنج متصل به شیر ایمنی اصلی سوخت مقدار را به شما میدهد. یک فرمول ساده، ساعت کارکرد تقسیم بر درجه روزها مقدار کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی را حاصل می کند. یک زمان سنج کارکرد دیگر روی پمپ تغذیه قرار دهید تا بتوانید ورود سوخت و خروج بخار را مقایسه کنید. خود را با بقیه عملیات ریاضی اذیت نکنید و فقط اختلاف مقادیر یک زمان سنج را بر اختلاف مقادیر دیگری تقسیم کنید.

همیشه مطمئن شوید نسبت هایی که استفاده می کنید مقادیری هستند که بر مقادیر با نرخ های جریان بر نرخهای جریان هستند. بعضی وقت ها فکر می کنم ما باید لغت متفاوتی برای بعضی از این نسبت ها استفاده کنیم چون معنی نرخ، دبی است به خاطر داشته باشید برخلاف خودروی شما، واحد بویلر صنعتی بخار 8760 ساعت در سال کار می کند پس یک تغییر سوخت دیگ بخار  معادل تغییر چشمگیر هزینه سوخت است. کنترل عملکرد دیگ بخار بویلر صنعتی توسط یکی از چندین نسبت مذکور به شما اجازه می دهد این تفاوت های کوچک را در عملکرد واحد که رابطه مستقیمی با هزینه ها دارد به وجود بیاورید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *