مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار

مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار

مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار

اولین قانون برای استفاده از مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار شناختن محتویات ظرف است. ترکیبات زیادی برای تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی وجود ندارد و فارغ از نام و شماره روی ظروف کار یکسانی انجام میدهند. بنابراین میتوانید هدف و عملکرد ماده را با شناختن خود ماده متوجه شوید. تنها کسی که می تواند برنامه تصفیه آب دیگ بخار را به طور موثر اجرا کند اپراتور دیگ بخار آموزش دیده بویلر صنعتی است. مشاوران تصفیه شیمیایی آب دیگ بخار که هر ماه به واحد می آیند هیچ چیز درباره آنچه بین این بازه های زمانی اتفاق افتاده است نمیدانند. حتی شاید ندانند بویلر خاموش، تخلیه و مجددا پر شده و راکد مانده یا کار کرده است.

شاید اگر به خود زحمت داده و مستندات را بخوانند چیزی متوجه شوند شاید ندانند که مشکلی در کنترل سطح وجود داشته و اپراتور مجبور شده چندین بار برای ذخیره مجدد سطح عمل بلواف Blow off از کف را انجام دهد و این کار شدیدا موجب کاهش سطح مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار شده است. اغلب مشاوران تصفیه آب برنامه را به خاطر وضعیت نامناسب و تصفیه بیش از حد تغییر می دهند. اپراتور از تمام متغیرهایی که بر غلظت مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار شما تاثیر می گذارند آگاه است و میتواند تصمیمات کارگشاتر از مشاوران بگیرید. اپراتور میتواند فعالیت هایی که موجب تغییر محتوای آب شده است را برای مشاور توضیح دهد.

هدف از تصفیه آب دیگ بخار چیست؟ و محاسبه مقدار آب دیگ بخار چگونه است؟

برنامه تصفیه آب دیگ بخار دو هدف دارد، جلوگیری از خوردگی در بویلر صنعتی و رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی است و باید علل خوردگی، رسوب شناسایی شده و از آنها ممانعت شود که شناختن مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار و نحوه عملکرد آنها برای این کار ضروری است. ثبت تمام وقایع انجام تست و وقایعی بعدی آن برای فهمیدن آنچه اتفاق می افتند و نتیجه عملکرد شما ضروری است. تا جایی که میتوانید وقایع را به صورت مشروح و فراگیر ثبت کنید. موارد بسیاری وجود دارند که میتوانند شیمی آب را متاثر کنند که به تعدادی از آنها اشاره شده است. شما هم باید کاملا مراقب اوضاع بوده و هر عملی را تحت نظر داشته باشید و کوچکترین تغییرات را ثبت نمایید.

سیستم و بویلر صنعتی شما مرزهابی دارد و حاوی مقدار مشخصی آب است که میتوان آن را از دستورالعمل ها با روش های محاسباتی تعیین نمود. مقدار حجم و وزن آبی که تعیین کرده اید برای زمان سرد و دمای 70 درجه فارنهایت که وزن آب 1000 کیلوگرم می باشد. وقتی سیستم به دمای بهره برداری دیگ بخار رسید وزن کمتر خواهد شد و شاید بخواهید اطلاعات خود را برای انبساط گرمایی تغییر دهید. نسبت وضعیت سرد به بهره برداری با تقسیم حجم مخصوص آب در 70 فارنهایت بر حجم مخصوص در دمای بهره برداری با استفاده از جداول و ضرب آن در وزن آب سرد به دست می آید. این وزن آب در شرایط بهره برداری است. اعشار این عدد را شش رقم به چپ ببرید یا بر یک میلیون تقسیم کنید تا بفهمید چند میلیون پوند آب در دیگ بخار شما وجود دارد.

مگر در واحدهای خیلی بزرگ، عدد چندان بزرگ نخواهد بود ولی نتایج تست های مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار بر حسب ppm برایتان ملموس تر خواهد شد.

منابع مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار

اصولا مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار چهار منبع دارد، آب جبرانی، خوردگی، نشتی ها و تصفیه. برای کنترل موثر تصفیه آب باید بدانید مواد شیمیایی از کجا آمده اند. منبع اصلی، آب جبرانی است و تابعی از کیفیت آبی است که از چاه استخراج می شود است. باید این آب را تست کنید تا بفهمید چه قدر مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار به آن اضافه کنید. تست سختی این آب نشانگر تناوب عملکرد نرم کننده ها خواهد بود. تست بی کربنات ها یا TDS نیز کارکرد سایر تجهیزات تبادل یون و اسمز معکوس را مشخص می کند. وقتی از آب چاه یا رودخانه استفاده می کنید شاید نیازمند تست ذرات معلق برای تعیین بار روی فیلترها شوید.

مقدار سختی آب دیگ بخار

ظرفیت نرم کننده دیگ بخار بر اساس سختی رفع می شود پس تست سختی و ثبت آنها میتواند مرجعی برای شما باشد. اگر سختی آب جبرانی 50ppm است و نرم کننده برای احیا شدن پس از 20000gal که سختی آب به 100ppm رسیده تنظیم شده است، باید اندازه گیر را در این وضعیت که سختی به 100ppm میرسد روی 10000gal تنظیم نمایید. نسبت ها را در نظر بگیرید تا در محاسبات کیلو گرین دچار ابهام نشوید. با از کار افتادن رزین ها که از افزایش سختی قابل فهم است باز هم باید متناسب با آن دستگاه تنظیم کنید. تست کندانس میتواند وجود نشتی به سیستم را مشخص کند.

منبع معمول، گرمکن های آب سرویس که با بخار گرم میشوند هستند و همیشه یک نگرانی است چون آب به طرف تجهیزات پیش تصفیه آب دیگ بخار مثل نرم کننده ها، هدایت نمی شود. کندانس ممکن است حاوی آهن، مس و سایر فلزات حاصل از خوردگی لوله ها باشد. همچنین ممکن است آب، طی برخی فعالیت ها در واحد آلوده شده باشد. و مواردی همچون پر شدن بویلر با نفت، سنگریزه، نمک، شکر و شیر رخ دهد. اپراتور بویلر صنعتی باید کمی در مورد محل کار خود اطلاعات مفیدی داشته باشد تا واحد دچار چنین شرایطی نشود.

تست آب برای افزودن مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار

آب خروجی از تجهیزات تصفیه آب دیگ بخار باید تست شود تا از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود. بعضی تست ها فقط در مقاطع خاصی از بهره برداری سیستم لازم هستند. مثلا تست خروجی نرم کننده برای اطمینان از عدم از بین رفتن رزین ها که توانایی نرم کنندگی نداشته باشند بسیار حیاتی است. برخی تست ها باید با آنالیز مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار همراه شوند مثلا اگر سولفیت زیادی مصرف می کنید نشان از وجود مشکل در دی اریتور دیگ بخار است. البته فقط شما از اموری که استفاده از مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار را متاثر می کنند آگاه هستید. اسمز معکوس و زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی غلظت یون های آب بویلر صنعتی را کاهش میدهد اما آنها را به طور کامل از بین نمی برد.

نرم کننده ها و سایر تجهیزات تبادل یونی غیر از نرم کننده های هیدروژن و موادزداها، یون ها را برای جایگزینی آنهایی که مشکل ساز هستند با یون های مطلوب مبادله میکنند. با نگه داشتن مقدار خاصی از مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار به صورت محلول در آب بویلر صنعتی مقدمه از بین رفتن یون های نامطلوب و اکسیژن را که از تمام مراحل تصفیه عبور کرده فراهم می کنیم. مازاد مواد شیمیایی تصفیه را در آب داریم. آنها مستقر بوده و منتظر حمله به هريون رسوب گذار یا اکسیژن قبل از این که آسیبی به بویلر برسانند هستند. علت دیگر نگه داشتن مازاد این است که بتوانیم آنها را اندازه گیری کنیم. برای جلوگیری از خوردگی توسط اکسیژن آب باید 30ppm سولفیت مازاد در آب نگه دارید. برای نشان دادن سختی هم 60ppm فسفات کافی است.

تست آب برای افزودن مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار

مشکل استفاده از سولفیت

یک مشکل در استفاده از سولفیت وجود دارد. پس از انجام کار یون سولفیت به یون سولفات تبدیل می شود که در ترکیب با کلسیم و منیزیوم، سخت ترین رسوب شناخته شده را به وجود می آورد. سیستم های بویلر آب گرم فشار پایین و سیستم های آب خنک گاهی برای دفع اکسیژن از نیتریت سدیم استفاده می کنند. نحوه دفع اکسیژن مثل سولفیت است. هیچ یک از نیتریت یا سولفیت، عناصر مطلوب را در آب زاید تولید نمی کنند، علم هنوز به دنبال راه حل بهتری است.

نتیجه گیری مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار

مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار نمی توانند محتوای ذرات آب بویلر صنعتی را کاهش دهند. آنها در واقع پس از اضافه شدن آن را افزایش میدهند. اساس اکثر مواد شیمیایی تصفیه آب سدیم است. یون های سدیم تمایل به محلول ماندن دارند پس مشکل چندانی ایجاد نمی کنند. ما یون های مواد دیگر را برای رفع مشکلات خوردگی و رسوب زدایی  استفاده می کنیم. شما سدیم را تست نمیکنید بلکه یون ها و TDS را که معیاری از یون های موجود است تست می کنید. جهت اطلاع بیشتر از مواد شیمیایی تصفیه آب دیگ بخار boiler-water-treatment-chemicals کلیک کنید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *