تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی

تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی

تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی

در این مقاله قصد داریمتصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی  و دلیل استفاده از آن در دیگ بخار بویار صنعتی بخار را بیان کرده سپس در مورد موضوعاتی که مربوط به درک بهتر از نوع آب بویلر صنعتی بخار و وجود مواد شیمیایی در آب بویلر را مورد بررسی قرار میدهیم. بدون شک آب بی نظیرترین ماده ای است که میتوانید با آن مواجه شوید و برای هر نوع حیات روی زمین از هر چیزی مهم تر است، کنترل خصوصیات منحصر به فرد آب از مهم ترین وظایف آنچه اپراتور دیگ بخار باید بداند است. آب خیلی بیشتر از H2O است. شاید به خاطر اینکه تصفیه خانه های زیادی وجود دارند که محصول آنها بهترین است و اپراتورها باور می کنند که نمی توانند تصفیه بهتری انجام دهند.

حقیقت این است که کسی نمی تواند کار را بهتر از اپراتور دیگ بخار بویلر صنعتی بخار انجام دهد. تصفیه آب جادوگری نبوده و نیازمند مدرک دانشگاهی نیست تا کسی بتواند آن را درک کند. تنها مشکل این است که شما نمیتوانید ببینید چه اتفاقی می افتد و فقط باید حقایق مشخص درباره آن را قبول کرده و بر اساس آن کار کنید. در ادامه می فهمید که آیا درک شما از تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی اصلاح شده یا نه.

دلیل تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی چیست؟

دو دلیل اصلی برای تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی وجود دارد، جلوگیری از خوردگی و جلوگیری از رسوب گذاری معمول ترین شکل خوردگی، تخریب فلز توسط یون های هیدروژن است اما سایر مواد شیمیایی محلول در آب نیز میتوانند به فلز حمله کنند. نوع دیگر خوردگی اکسیداسیون (زنگ زدگی) است که در آن اکسیژن هوا یا آب با فلز ترکیب شده و موجب زنگ زدن آن می شود. بدترین حالت اکسیداسیون پتینگ (حفره زایی) است.

دلیل تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی چیست؟

رسوب تشکیل شده سطوح انتقال حرارت را پوشانده و مثل عایق عمل می کند. با جدا شدن آب از فلز و عدم برقراری تماس بین آنها، آب دیگر نمی تواند فلز را خنک کند. وقتی رسوبات به مقدار کافی جمع شوند می توانند موجب گرم شدن بیش از حد فلز و سوختن آن شوند. فرآیندهای مختلف تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی برای جلوگیری از خوردگی و رسوب گذاری است که خواص خوردگی و تشکیل رسوب را قبل از ورود به بویلر صنعتی بخار تغییر میدهد. با تصفیه آب تبادل حرارت مداوم، حفاظت در برابر خوردگی، تولید بخار با کیفیت بالا صورت میگیرد.

جهت اطلاع بیشتر از تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی boiler-water-treatment کلیک کنید.

آب بویلر چیست؟

برای درک بهتر از تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی باید اطلاعاتی در مورد آب بویلر و ساختار مولوکی آب داشته باشید تا بتوان از خطرات احتمالی آب جلوگیری کرد. آب به عنوان حلال عمومی شناخته می شود، چون تقریبا همه چیز را حل می کند  علت آن غیرمتعادل بودن مولکول های آب است، همان دو اتم هیدروژن و یک اکسیژن که در اتم هیدروژن به طور ناموزون به یک طرف اتم اکسیژن چسبیده اند. این شرایط نامتعادل موجب تغلیظ پروتون ها در یک سمت و (طرف هیدروژن ها) الکترون ها در سمت دیگر می شود پس مولکول آب بویلر قطبیت مغناطیسی دارد.

ملوکول های قطبی آب است که آن را به یک حلال خوب تبدیل کرده است. مولکول آب دارای یون منفی در یک سمت و یون مثبت در سمت دیگر است. بنابراین می تواند مولکول های دیگر را تجزیه کند. مولکول های آب هم به همین ترتیب جدا شده و به یون هیدروژن (H) و هیدروکسیل (OH) تبدیل می شود. به این ترتیب آب خودش را هم تجزیه می کند.

آب بویلر چیست؟

هر ماده جامد محلول در آب معرف یک یون است و میتوانید علامت کوچک مثبت و منفی را روی آن متوجه شوید. این نشانگر بار الکتریکی آنها است ولی نه مثل الکتریسیته ساکنی که روی بدنتان تولید میشود؛ بلکه همان عامل حلالیت آب است. در شکل خالص آن، که تنها یون های موجود آب “H و OH است، آب گرسنه است پس به دنبال موادی میگردد تا آنها را حل کند. تا این که به حد اشباع برسد. در این حالت دیگر حالت تهاجمی خود را از دست داده و خطر چندانی برای لوله های هیترها و سایر تجهیزات ایجاد نمی کند. آنچه درباره تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی انجام داده می شود مربوط به مواد محلول در آن اعم از انواع یون ها یا گازها است.

تناسب نسبی یون ها در تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی و مقدار PH آب بویلر

یکی از مقادیر حساس در تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی تناسب نسبی یون های هیدروژن در آب است. آزمایشات دقیقی برای تعیین اینکه چند یون هیدروژن در هر یک میلیون دسی لیتر آب خالص وجود دارد انجام شده است. گستره معمول غلظت یون های هیدروژن در محلول آب 0.01 تا 10 بتوان منفی 14 يون در هر دسی لیتر است. چون این اعداد برای محاسبات مهم است سنجش غلظت یون های هیدروژن را مطابق شماره شیمیایی آنها انجام دهید تا گستره اندازه گیری به 14-2 تبدیل شود. این شماره ها PH نام دارد. این اعداد دقیقا مقدار یون های هیدروژن در آب بویلر هستند.

وقتی 2 =PH باشد یون های هیدروژن محلول خیلی بیشتر است تا در 14 =PH. وقتی با PH کار می کنید باید به خاطر داشته باشید که تغییر مقدار آن تغییر در محل های شیمیایی است نه تغییر تناسبی. اگر با افزایش مواد شیمیایی، PH آب را از 7 به 8 برسانید، ده برابر این مواد برای تغییر آن از 8 به 9 و صدبرابر برای افزایش آن از 9 به 10 نیاز است. مقدار PH معیاری از اسیدیته یا بازی آب را به دست میدهد؛ اگر PH کمتر از 7 باشد اسیدی و بالاتر از آن باز است. آب اسیدی بسیار خوردنده است. آب قلیایی هم بسیار واکنش دهنده است

مثلا اگر قلیائیت آب بالا باشد به شدت با آلومینیوم واکنش داده و گازهای بسیار سمی تولید می کند. مقادیر معمول PH در واحد بویلر بین 8-7 برای آب جبرانی و آب تغذیه بویلر و 11-10 برای آب بویلر و 8-5 برای کندانسیت است.

مقیاس سنجش تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی

تمامی محلول ها را با مقیاسی خیلی ساده تر از PH سنجیده می شود. این مقیاس PPM ( مقدار در هر میلیون) و یک نسبت است و یعنی جرم ماده به پوند در هر میلیون پوند آب. برای برخی اپراتورهای بویلر این مقیاس راحت تر است. برخی مراکز تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی غلظت یون های محلول را با واحد میکروگرم در لیتر میسنجند.

محاسبه وزن مواد شیمیایی موجود در بویلر صنعتی 

این مقدار خیلی به PPM نزدیک است و میتوانید از آن هم استفاده کنید مگر در ارزیابی های خاص در واحد تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی . چون مواد اوزان متفاوتی دارند تصحیح میشوند و نتیجه آنالیز معادل کربنات کلسیم بیان می شود. اگر غلظت دقیق مواد محلول برای شما لازم است جداول معادلی وجود دارد که ضریب تغییر را به شما میدهد. این کار چندان به درد شما نمیخورد پس بهتر است به متخصص ها بسپارید.

PPM در تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی چیست؟ محاسبه وزن مواد شیمیایی موجود در بویلر صنعتی

اکثر اوقات لازم نیست بدانیم چه قدر مواد شیمیایی در تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی وجود دارد، فقط نسبت آن با مقدار آب مقایسه می شود.  ppm راهی آسان برای اندازه گیری مواد شیمیایی محلول در تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی است. در اوقاتی که حتما نیاز داریم مقدار آن را بدانیم به سادگی قابل محاسبه است، مقدار آب موجود در بویلر هر دستگاه دیگر را حساب کنید. اگر واحد آن گالن است در 8.33 ضرب کنید تا به پوند تبدیل شود.

سپس آن را تقسیم بر یک میلیون کنید. با ضرب این مقدار در ppm وزن مواد شیمیایی موجود در آب را به دست می آورید. معمولا وزن مواد شیمیایی موجود در بویلر صنعتی زمانی بدست می آید که سیستم شارژ می شود. پر کردن اولیه آب دز سیستم بویلر صنعتی را میتوان با ارزیابی طول لوله ها و ضرب کردن آن در پوند آب بر فوت و اضافه کردن رقم حاصل به مقدار پوندها محاسبه نمود.

برای تزریق اولیه انیتریت سدیم در آب (برای رسیدن به مقدار 60ppm) مقدار آن را از تقسیم وزن آب بر یک میلیون و ضرب در 60 به دست آورید. نتیجه، مقدار جرم نیتریت برای قرار دادن در ظرف تغذیه مواد شیمیایی است. سدیم نیتریت دارای 63 نیتریت است پس در 1.58 ضرب کنید تا مقدار واقعی مواد شیمیایی که باید اضافه شود مشخص گردد سپس آن را بر خلوص آنچه تامین کننده مواد شیمیایی شما ارایه می کند تقسیم کنید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *