آب دیگ بخار بویلر صنعتی

آب دیگ بخار بویلر صنعتی

آب دیگ بخار بویلر صنعتی

قبل بحث آب دیگ بخار بویلر صنعتی مشکلات موجود آب را بررسی میکنبم. مشکل اکثر افراد طرز فکرشان نسبت به آب است. آب به عنوان یک ماده مصرفی، منبع نامحدودی ندارد. رفتار افراد نسبت به آب نشان میدهد که فکر می کنند منبع آن نامحدود است. جمعیت در حال رشد انسان ها تقاضا را برای آب آشامیدنی و آب تازه افزایش خواهد داد و ما هم اکنون حداقل در مورد آب آشامیدنی دچار کمبود هستیم.

یک دیگ بخار بویلر صنعتی بخار پتانسیل اتلاف میلیون ها گالن آب را به طور سالانه دارد که برخی واحدهای بویلر صنعتی این مقدار را در یک ماه هدر میدهند. جای تاسف است که ارزش آب را اینقدر تنزل داده ایم. شهرداری نیز برای تامین آب و دفع فاضلاب شما هزینه دریافت می کند و جالب است بدانید بخش اعظم این مبلغ صرف تصفیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی و فاضلاب میشود. آنچه اپراتور دیگ بخار باید بداند این است که چنین هزینه هایی را مدیریت کرده و از این منبع با ارزش طبیعی محافظت می کنند.

کیفیت آب دیگ بخار بویلر صنعتی

واحدهای بویلر صنعتی بزرگ رفاهی، فعالیت های زیادی در مقوله آب و بالا بردن کیفیت آن انجام میدهند چون آب هزینه بالایی برایشان به دنبال دارد. تا آنجایی که امکان دارد از فاضلاب تصفیه شده به عنوان آب جبرانی سیستم ها به جای آب آشامیدنی استفاده می کنند. با وجود تصفیه مناسب نیاز به هیچ تردیدی درباره کیفیت آب دیگ بخار بویلر صنعتی وجود ندارد. واحدهای بویلر صنعتی میتوانند با استفاده از فاضلاب برای مصارف جبرانی، حدقل 10 میلیون گالن در آب آشامیدنی صرفه جویی کنند.

نکاتی مهم برای تخلیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی و پر کردن آن با آب تازه

دیگر تخلیه آب دیگ بخار بویلر صنعتی و پر کردن آن با آب تازه سالانه هزینه بالای دارد. با افزایش روز افزون هزینه تصفیه فاضلاب و نگرانی در مورد تصفیه آب آلوده به بازها زمانی پیش خواهد آمد که تخلیه بویلر صنعتی محدود خواهد شد. اگر واحد بویلر شما متصل به سیستم فاضلاب شهری نیست که اکثرا هم چنین است، توصیه میشود یک تریلی مخزن دار کرایه کرده و طی انجام بازرسی های سالانه آب را ذخیره کنید. در این صورت آب حاوی مواد نامطلوب را وارد محیط نکرده و روی مواد شیمیایی موجود در آب و همچنین عدم پرکردن آب تازه صرفه جویی کرده اید. بعضا مشاهده میشود که اپراتورها برای کنترل سطح آب دیگ بخار از تخلیه بویلر استفاده می کنند.

کیفیت آب دیگ بخار بویلر صنعتی 

اگر اپراتور مجبور به این کار شود حتا اگر کنترل ها درست کار نکنند دلیلی وجود ندارد که آب دیگ بخار را به همراه مواد شیمیایی دفع کنید تا سطح آب را کنترل نمایید. این کار را می توان با محدود کردن ورود آب تغذیه انجام داد. همچنین استفاده از تخلیه از کف به عنوان روشی برای کاستن از محتوای ذرات آب دیگ بخار به جای زیرآب زنی (بلودان) بویلر صنعتی Blow down مداوم، قابل قبول نیست ، چون به اندازه آن کارآیی ندارد. به نظر میرسد تخلیه از کف ترکیب آب بویلر با آب تغذیه ای باشد که هم اکنون به درام پایین رسیده و غلظت ذرات آن خیلی کمتر است. نه آب و نه حرارت از طریق تخلیه از کف بازیافت نمی شوند اما این کار را سیستم بازیافت حرارت Blowdown به خوبی انجام میدهد.

بازیافت آب دیگ بخار بویلر صنعتی

سیستم بازیافت آب دیگ بخار بدین صورت است که  اکثر حرارت و مقداری از آب جذب می شود. آب Blowdown به فلاش تانک میریزد که در فشاری نسبتا بیشتر از فشار دی اریتور دیگ بخار کار می کند. چون آب خیلی گرم تر از دمای اشباع در آن فشار است مقداری از آب تبخیر میشود. بخار توسط لوازم داخلی جدا شده و به دی اریتور دیگ بخار می رود و جایگزین خروجی بویلر صنعتی میشود که برای گرمایش آب تغذیه استفاده می شود. سپس مابقی آب به مبدل حرارتی می رود. واحدهای فشار پایین و واحدهای فشار بالای کوچک شاید قادر به تعديل فلاش تانک نباشند.

بنابراین تمام آب Blowdown وارد مبدل حرارتی می شود که گرما را به آب جبرانی منتقل می کند. در واحدهای فشار پایین مبدل حرارتی می تواند به سادگی یک بشکه در بالای مخزن تغذیه بویلر صنعتی باشد بنابراین آب جبرانی وارد بشکه شده و به داخل مخزن تغذیه سرریز میشود. Blowdown از یک کویل در ته مخزن عبور کرده و به شیر کنترل بلودان می رسد که به صورت دستی یا خودکار قابل تنظیم است. در واحد با چندین بویلر صنعتی فشار پایین هر کدام کویل اختصاصی خود را دارد. اگر جریان آب پس از مبدل گلویی نشود آب دیگ بخار بویلر صنعتی در کویل تبخیر شده و علاوه بر تخریب کویل سرو صدای زیادی تولید خواهد کرد.

مبدل حرارتی در واحدهای فشار بالا باید از ساختمان فشار قوی برخوردار باشد و قبل از رفتن به دی اریتور آب جبرانی را گرم کند. شیر کنترل موجود در خروجی مبدل معمولا توسط سطح در کف فلاش تانک کنترل می شود. با این ترتیب مبدل همیشه پر بوده و B.D به بخار تبدیل نمی شود تا با رسوب گذاری مبدل را مسدود کند. جهت اطلاع از رسوب زدایی دیگ بخار بویلر صنعتی کلیک کنید.

کاهش اتلاف آب دیگ بخار بویلر صنعتی

بهترین روش کاهش اتلاف آب دیگ بخار بازیافت کندانس و استفاده از آن برای تغذیه بویلر صنعتی بخار است. این کار دلایل دیگری نیز دارد، بازیافت گرما و حذف نیاز به گرمایش آب جبرانی خنک پیش از تغذیه شدن به بویلر صنعتی. کندانس اصولا آب تقطیر شده است پس نیازمند پیش تصفیه آب دیگ بخار و مواد شیمیایی تصیفه آب دیگ بخار نیست و میتوانید آن را به جای آب جبرانی استفاده کنید. بازیافت کندانس پولی را که برای سوخت دیگ بخار باید خرج می کردید به علاوه هزینه مواد شیمیایی و آب اضافی مورد نیاز برای Blowdown به منظور تخلیه ذرات معلق را در جیبتان نگه میدارد. تنها عاملی که برای بازیافت کندانس بیشتر مدنظر است جلوگیری از اتلاف حرارت است. هزینه خود آب خیلی با ارزش تر از گرما است و هزینه مواد شیمیایی نیز به آن اضافه می گردد.

کاهش اتلاف آب دیگ بخار بویلر صنعتی

بازیافت کندانس بهترین روش به حداقل رساندن تلفات آب در واحد بویلر صنعتی است اما زمان هایی وجود دارد که بازیافت برای استفاده در تغذیه بویلر صنعتی نامطلوب است. بیرون ریختن کندانس در واحدهای شیمیایی و نفت خام چندان غیرعادی نیست چون پتانیسل آلوده شدن آن بسیار بالا است. در برخی موارد مقداری انرژی را از آن توسط مبدل بازیافت کردیم اما به هر صورت آب باید دورریز شود. قابلیت نظارت بر آب و فیلتر کردن آن با فیلترهای کربنی و اسمز معکوس میتواند امروزه از این تلفات جلوگیری نماید. در مواردی که برآورد کلی هزینه برای بازیافت کندانس به قدری بالا است که بازیافت توجيه نمی شود،

امکان دارد که بتوان کندانس را برای مصارف دیگر مثل جبرانی برای برج خنک کن تا مصارف بهداشتی استفاده نمود. در واحدهای شیمیایی و فرآورده های نفتی میزان آب قابل توجهی در کوره بلند مصرف می شود و کندانس یک جایگزین عالی برای آب جبرانی آن است.

مشکلات کاهش اتلاف آب دیگ بخار بویلر صنعتی به روش بازیافت کندانس

کاهش اتلاف آب دیگ بخار به روش بازیافت کندانس یک مشکل دارد. بعضا مشاهده شده که مقادیر قابل توجهی کندانس دما بالا با نگهداری آن در سیستم های روباز رها می شود که 15 درصد از آب و 50 درصد گرما به صورت بخار از آن تلف می شود. کندانس فشار بالا باید به صورتی بازیافت شود که از تبخیر آن جلوگیری گردد. بهترین روش برای این کار بازگرداندن آن به دی اریتور دیگ بخار است. شاید مقداری از کندانس در دی اریتور تبخیر شود اما به سادگی مقداری از بخار مورد نیاز برای هوازدایی را جابه جا می کند.

هیچ دلیلی برای نگرانی از اکسیژن در کندانس فشار بالا وجود ندارد اما معمولا به صورتی برگردانده می شود که آن را می مالد تا اکسیژن موجود دفع شود. گفتیم که کندانس که ممکن است تبخیر شود باید طوری بازیافت شود که بخار آن مصرف گردد. یعنی خروج بخار از هواکش نشانی از مشکل است که محتاج توجه اپراتور است. نگهداری از تله بخارها در کاهش تلفات آب بسیار ضروری است.

جهت اطلاع بیشتر از آب دیگ بخار و بویلر صنعتی بخار boiler-water کلیک کنید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *