اجزای دیگ بخار بویلر صنعتی

شیر بخار بویلر صنعتی

انواع شیر بخار بویلر صنعتی

کدهای دیگ بخار هیچ مفادی برای انواع شیر بخار بویلر صنعتی فشار پایین ندارند اما شاید بخواهید بحث را در مورد بویلرهای فشار قوی دنبال کنید، چون دلایل آرایش شیرها می تواند به واحد کم فشار شما هم مربوط شود. وقتی واحدی بیش از یک بویلر صنعتی دارد که متصل به یک هدر هستند باید در خروجی بخار هر دیگ بخار دو شیر  نصب شود و لوله های رابط بین آنها باید مجهز به شیر تخلیه جریان آزاد باشد. اولین هدف این نوع آرایش مراقبت از فرد داخل دیگ بخار از طریق بخش تهویه بین دو شیر بخار بویلر صنعتی و ایزوله کردن آنها از بخار تولیدی توسط بویلر دیگر یا آب گرم است. با این وجود در بسیاری از واحدها شیر قطع دوم را ندیده میگرند حتی بعضیها آن شیر تخلیه را هم ندارند.

سازندگان دیگ های بخاری هستند که در داخل بویلر لوله ها را در حالی بیرون می آورند که بخار از پکینگ های شیر نصب شده بالای بویلر نشست می کرد. (برای اطلاع از پکینگ بویلر صنعتی بخار کلیک کنید)اگر بویلرهای شما منحول دارند حتما باید یک جفت شیر بخار بویلر صنعتی نصب کرده و تهویه هایی برای کارکرد ایمن در آن پیش بینی نمایید، چه در بویلرهای فشارقوی یا ضعیف، بخار در هر فشار و دمایی خطرناک و حتی کشنده است. در ادامه انواع شیر بخار بویلر صنعتی و نقش آنها را در دیگ بخار بویلر صنعتی بخار بررسی می کنیم.

در انواع شیر بخار بویلر صنعتی نقش شیر یکطرفه چیست؟

از نظر کد انواع شیر بخار بویلر صنعتی الزامی برای نصب شیر یکطرفه وجود ندارد و فقط برای واحدهای چند بویلری پیشنهاد میشود. شیر بخار بویلر صنعتی فقط بهره برداری دیگ بخار را برای اپراتور آسان تر می کنند. و از تغییرات دمایی بالا در بویلر و پر شدن آن (با جمع شدن کندانسیت در بویلر سرد) که باعث خرابی زودرس می شود جلوگیری می کند. شیر یک طرفه چیست؟ شیر یکطرفه ترکیبی از شیر سوپاپی و شیر تنظيم عمل است اپراتورها آن را به چشم شیر اصلی خودکار در یک بویلر راکد می بینند که با شروع به تولید بخار توسط بویلر به طور خودکار باز می شود. با وجود شیر یکطرفه، اپراتور فقط باید برای ایزوله کردن آن در تست بازرسی دیگ بخار به بالای بویلر برود.

در انواع شیر بخار بویلر صنعتی نقش شیر یکطرفه

در انواع شیر بخار بویلر صنعتی نقش شیر تخلیه و شیر جداکننده چیست؟

لازم است از شیر تخلیه جریان آزاد و برای تخلیه کندانسیت از لوله های بین دو شیر جداکننده استفاده شود. تا از ریزش کندانسیت از لوله با اولین جریان بخار جلوگیری گردد. دیسک موجود در شیر یکطرفه سنگین است و عبور از آن دو تا ده بار  افت فشار ایجاد خواهد کرد. چون بویلرهای فشار ضعیف در فشار 10بار کار می کنند شاید هیچ بخاری از شیر بخار بویلر صنعتی رد نشود ولی میتوان از شیرهای یک طرفه ضعیف تر استفاده کرد. اگر از شیر یکطرفه برای جلوگیری از ورود بخار و تقطیر آن در بویلر راکد استفاده میکنید سیت آن باید نرم باشد. همیشه یک شیر بخار بویلر صنعتی دیگر هم برای شکستن خلاء در شاخه ای از ونت قرار دهید تا خلاء به بویلر آسیب نزند.

وقتی هیچ شیر یکطرفه ای روی لوله های بخار ندارید، شیرها باید با هر بار روشن/خاموش کردن بویلر چرخانده شوند بنابراین باید کاملا در دسترس باشند. کارکرد شیر بخار زمان بندی می شود بنابراین باید دسترسی به آنها سریع باشد. شیر تخلیه بدون سیت یک شیر با استفاده رایج است و میتوانم بگویم در بین انواع شیر بخار بویلر صنعتی دیگر عملکرد ضعیفی دارد ولی تعمیر آن آسان است. برخلاف سایر انواع شیر بخار تعمیر آن مستلزم مهارت و ابزار خاصی نیست. دستورالعمل سازنده باید حتما قبل از استفاده از این شیرها مطالعه شود.

در انواع شیر بخار بویلر صنعتی نقش شیر تغذیه کننده آب دیگ بخار چیست؟

در بویلرهای فشار ضعیف وجود شیر مسدود کننده روی خط آب تغذيه الزامی است اما خود لوله توسط کد کنترل نمی شود. کد، الزامات خاصی برای لوله کشی بویلر فشار قوی دارد که وجود شیر یکطرفه هم در آنها الزامی است. این آرایش به این معنی است که شیر بای پس و شیر جداکننده برای شیر کنترل آب تغذیه داخل محدودیت لوله های خارجی بویلر قرار دارند. شیر اصلی به منظور جدا کردن بویلر از تامین آب تغذیه و مخصوصا جدا کردن سیستم آب تغذیه از فشار بویلر نصب می شود. شیر یکطرفه هم برای جلوگیری از تخلیه آب از بویلر در صورت وجود اشکال در صورت خرابی در تامین آب تغذیه و مهم تر از آن جلوگیری از نشت آب بویلر به بیرون و انفجار بخار در صورت وجود خرابی در لوله ها می باشد.

در انواع شیر بخار بویلر صنعتی شیر تغذیه کننده آب دیگ بخار

 برخلاف این شیرها هیچ قانونی در مورد تخلیه جریان آزاد که بین دو شیر تغذیه کننده آب دیگ بخار فشار بالا نصب می شود وجود ندارد.

در انواع شیر بخار بویلر صنعتی نقش شیر کشویی چیست؟

بویلرهای فشار ضعیف و برخی بویلرهای فشار قوی مجهز به شیر بخار بویلر صنعتی شیر کشویی هستند. شیر کشویی چیست؟ این شیر دارای یک صفحه فولادی با یک سوراخ است که باعث می شود هیچ لجنی نتواند شیر را مسدود کند. کد، اجازه میدهد یکی از شیرهای بویلر فشار قوی از این نوع باشد. قوانینی برای استفاده از شیر بخار وجود دارد و باید در محل با دسترسی مناسب نصب کردند.

برای اطلاع از انواع شیر های  بخار steam_control_valve کلیک کنید.

در انواع شیر بخار بویلر صنعتی نقش شیر بلودان دیگ بخار یا بلودان ولو Blow down چیست؟

شیر کنترل دستی بلودان ولو مداوم باید دارای شاخصی باشد که موقعیت شیر (باز یا بسته بودن) را نشان دهد تا اپراتور بتواند وضعیت خاصی را اعمال کند. برخی از شیر بخار بویلر صنعتی مجهز به شاخص ها و هادی بستن تدریجی به عنوان بخشی از دیسک هستند بنابراین نرخ جریان در شیر متناسب با وضعیت نشان داده شده شیر است. قابلیت تنظیم دقیق جریان بلودان ولو مداوم و بویلر را توصیه می شود. از این شیر می توان به جای شیر یکطرفه برای ممانعت از ورود آب از سایر بویلر صنعتی بخار استفاده کرد. جدا شدن سیستم کنترل خودکار بلودان ولو Blow down در اثر خراب شدن شیر آن به وفور دیده می شود. در اکثر بویلرهای کوچک، از شیرهای یک چهارم دوری موتوری و یا شیرهای سولنوییدی که برای اداره بخار طراحی نشده اند استفاده می شود.

شیر بخار بویلر صنعتی نقش شیر بلودان دیگ بخار یا بلودان ولو

یک اوریفیس یا شیر خفه کننده تنظیم دستی برای گرفتن افت فشار در نزدیکی شیر خودکار در نظر گرفته میشود. در غیر این صورت مطمئنا شیر خراب خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر در مورد تجهیزات دیگ بخار بویلر صنعتی کلیک کنید.

در انواع شیر بخار بویلر صنعتی نقش شیر تخلیه از کف یا بلو اف (Blow off)

شیر تخلیه از کف بلو اف (Blow off) در اشکال مختلفی وجود دارند اما مهم ترین بخش ساخت آنها این است که هیچ حفره ای برای ته نشینی لجن ندارند. اگر شیر بخار بویلر صنعتی را وارونه نصب کرده باشید کل سردیسک را لجن میگیرد و اجازه باز شدن شیر را نمیدهد. باید از شیر بخار مناسب استفاده و از درست بودن جهت آن در هنگام نصب مطمئن شوید. در مورد بویلرهای فشار بالا وجود دو شیر تخلیه از کف یا بلو اف (Blow off) الزامی است. لوله هایی که آنها را به بویلر متصل می کنند باید مطابق کد بوده و پیمانکاران آن مجاز باشند. سایر اتصالات فقط یک شیر بخار  نیاز دارند و محدودیت در مورد لوله ها هم چندان جدی نیست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *