راه اندازی نرمال دیگ بخار

راه اندازی نرمال دیگ بخار

نحوه راه اندازی نرمال دیگ بخار

پس از راه اندازی اولیه دیگ بخار، ممکن است راه اندازی دیگ بخار را سرسری بگیریم. به نظر می رسد فراموش می کنیم که تجهیزات دیگ بخار بویلر صنعتی با گذشت زمان مستهلک شده و ممکن است خراب شوند. بخش قابل توجهی از آن باید هر سال پس از بازرسی سالانه تعمیر شود. 24 ساعت قبل از راه اندازی نرمال دیگ بخار که نیاز به تغذیه نیرو به کنترل مدیریت مشعل است مدارشکن ها (بریکرها) را ببندید. حسگرهای شعله ممکن است خراب شده و سیگنال های غلط ارسال کنند اما ممکن است در تغذیه اول، به طور نرمال عمل کنند. گرم کردن طولانی اطمینان میدهد که حسگرها به خوبی توسط سیستم مدیریت مشعل در طول راه اندازی نرمال دیگ بخار کنترل شده اند. راه اندازی نرمال دیگ بخار با این فرض است که هیچ عملیات نت روی آن انجام نگرفته است. اگر کاری روی آن انجام گرفته باشد.

توصیه های راه اندازی دیگ بخار بویلر صنعتی و سرد را مرور کنید تا معلوم شود آیا چیزی است که باید آن را قبل از ادامه، کنترل یا تست کنید؟ مطمئن شوید که شیر هواگیری باز است. اگر شیر قطع در هدر بخار بسته است باید شیر تخلیه جریان آزاد را باز کنید. کنترل های نرخ احتراق را روی دستی و آتش کم تنظیم کنید، یک بازدید سریع در اطراف دیگ بخار عمل آورید تا از بسته بودن آن و این که تمام شیرها در حالت مناسب قبل از راه اندازی قرار داد مطمئن شوید. شیرهای مسدود کننده سوخت را به آرامی باز کنید تا تغذیه سوخت به بویلرهای در حال کار را دچار اختلال نکنید. قبل راه اندازی نرمال دیگ بخار از برقراری احتراق مجموعه مشعل را بررسی کنید اگر اتمیزاسیون بویلر با بخار است، شیرهای جداکننده را باز کنید تا بخار به ورودی شیر اصلی بخار مشعل برسد.

دستورالعمل راه اندازی نرمال دیگ بخار چند مشعلی

برای راه اندازی نرمال دیگ بخار چند مشعلی کنترل مدیریت مشعل را فعال کنید تا مشعل روشن شود. در دیگ های بخار چند مشعلی و تک مشعلی قدیمی ممکن است نیاز به پرژ و جرقه زنی مشعل داشته باشید. با تولید شدن شعله پیلوت، شیر اتميزاسیون بخاری یا هوایی را باز کنید. در این صورت تمام سوختی که به مشعل رسانده شده (توسط سیال اتميزاسيون) سریعا در معرض انرژی شعله ایگنایتور قرار گرفته و تقریبا با نرخ نرمال میسوزد. زودتر باز کردن شیر باعث هجوم سوخت به کوره و تجمع در آن شده و امکان انفجار آن را به وجود می آورد. اگر در راه اندازی نرمال دیگ بخار چند مشعلی سیال اتميزاسيون آتش تولید نکرد باید چه عملی را نجام داد؟ در صورتی که برای راه اندازی نرمال دیگ بخار چند مشعلی سیال اتميزاسيون آتش تولید نکرد شیر اصلی سوخت را باز کنید تا مشعل اصلی روشن شود.

راه اندازی نرمال دیگ بخار چند مشعلی

اگر سیال اتميزاسيون مقداری سوخت وارد کرد که مشعل شد بهتر است عملیات پرژ را تکرار کنید. گاهی شیر هوا یا بخار را آنقدر آهسته باز می کنید که برای گذراندن سوخت وقت ندارید. اشکالی ندارد، دوباره پرژ کنید. این راه اندازی نرمال دیگ بخار است و شما عجله ای ندارید. کمی پس از روشن شدن مشعل و کارکرد نرمال آن، شیر دستی مشعل را ببندید. سیستم مدیریت مشعل باید یک خاموش شدن شعله را رصد کرده و دیگ بخار را خاموش کند. اگر چنین شد، این سیستم را برای آغاز استارت جدید ریست کنید. پس از اینکه این سیستم نشان داد شعله ایگنایتور تولید شده، شیر دستی مشعل را باز کرده و کنترل کنید که در شرایط سطح آب کم سیستم، بویلر را خاموش می کند. در اجرای این تست هیچ بای پسی را باز نکنید. وقتی بویلر در حال کار است شاید ماه ها تریپ نخورد.

نقش شیر بویلر صنعتی بخار در راه اندازی نرمال دیگ بخار

برای راه اندازی نرمال دیگ بخار شیرهای هواکش بویلر را وقتی فشار در بویلرهای توان از 25psig میگذرد ببندید. اگر شیر ایک طرفه روی بویلر فشار بالا بسته است آن را باز کنید تا بخار به تخلیه جریان آزاد برود. اگر شیر قطع دوم بخار باز است، تخلیه جریان آزاد را باز کنید تا هدر بویلر تخلیه شود و شیر یکطرفه را هم بسته بگذارید. فشار یا دمای تنظیم شده کنترل ها تحریک شد مشعل باید خاموش شود. در این شرایط سوییچ محدود کننده دما با فشار بالا را نصب موقت و جامپر روی ترمینال سوییچ کنترل است کنید، حد بالا باید قبل از باز شدن شیر اطمینان یا افزایش دمای گرمایش بویلر به بیش : 250°F، بویلر را خاموش کرده همچنین برای راه اندازی نرمال دیگ بخار نیاز به قفل زنی و برچسب زنی بویلر صنعتی است تا از ادامه کار آن جلوگیری کند.

اجازه دهید فشار تا کمتر از فشار عملیات افت کند، سپس کنترل ها را ریست کنید تا مشعل بتواند مجددا روشن شود. جامپر را هم از روی ترمینال سوییچ بردارید. پس از اطمینان از صحت تمامی موارد فوق می توانید شروع به آزمایش سوییچ محدودکننده احتراق هوا و سوخت کنید. تصديق عملکرد سوییچ جریان هوای احتراق کم می تواند موقعیت مخلوطهای اشتعال زا را در بویلر صنعتی بخار فراهم کند پس باید مراقب آن باشید. در برخی شرایط مجبور خواهید شد تنظیمات سوییچ را برای شبیه سازی یک وضعیت تغییر دهید، بهترین کار نیست اما حداقل، کارکرد آن را ثابت می کنید.

نقش شیر بویلر صنعتی بخار در راه اندازی نرمال دیگ بخار

مراحل روشن شدن دیگ بخار

برای روشن شدن دیگ بخار نیاز است عیب یابی های که نحوه راه اندازی بوجود می آید را برطرف نمود که به شرح زیر است

اگر در راه اندازی نرمال دیگ بخار سوییچ محدود کننده سوخت و هوا کار نکند چه باید کرد؟

در هنگام راه اندازی نرمال دیگ بخار اگر سوییچ محدود کننده سوخت و هوا کار نکند باید موارد زیر را اجرا کنید. تا بتوانید دیگ بخار بویلر صنعتی ود را بصورت نرمال راه اندازی کنید.

  •  با تنظیم کردن نرخ احتراق در آتش حداقل، دبی هوای احتراق را با خالی کردن ورودی FD Fan در شرایطی که یک نفر دیگر آتش را کنترل می کند باید کاهش دهیم. سوییچ دبی هوای حداقل باید قبل از دودی یا ناپایدار شدن شعله تريپ کند. دقت کنید که این فاصله نباید بر حسگر دبی هوا تاثیر کند، در غیر این صورت قبل راه اندازی نرمال دیگ بخار باید برای کاهش دبی هوا روش دیگری انتخاب کنید.
  •  فشار گاز مشعل را در حالی که آتش را کنترل می کنید افزایش دهید (در حالت آتش حداقل). سوییچ فشار بالای گاز باید قبل از دود کردن آتش تريپ کند.
  •  فشار گاز مشعل را در حالی که آتش را کنترل می کنید کاهش دهید (در حالت آتش حداقل). سوییچ فشار پایین گاز باید قبل از ناپایدار شدن شعله تريپ کند.
  •  فشار نفت مشعل را در حالی که آتش را کنترل می کنید کاهش دهید (در حالت آتش حداقل). سوییچ فشار پایین نفت باید قبل از ناپایدار شدن شعله تریپ کند
  •   اگر نفت در بویلر گرم می شود می توانید عملکرد سوییچ های دما بالا و پایین نفت را در صورت وجود با تنظیم دمای نفت کنترل کنید. تست فقط باید زمانی انجام شود که عملکرد سایر بویلرها را مختل نکنید.

اگر در راه اندازی نرمال دیگ بخار مشعل وضعیت سطح آب پایین را نشان داد چه اتفاقی می افتد؟

اگر در راه اندازی نرمال دیگ بخار مشعل وضعیت سطح آب پایین و شکست شعله، یا محدودیت فشار بالا تریب نخورد باید ایمنی را حفظ کنید، شکست را در اسناد ثبت وقایع مرور و به عوامل مافوق خود عدم کارکرد مناسب آن را اطلاع دهید. بویلری که کنترل های ایمنی معیوبی و نباید در مدار قرار گیرد. شير جداکننده بویلر گرمایشی را وقتی فشار به صورت قابل قبولی نزدیک به فشار هدر است باز کنید. بهتر است شیر قطع دوم را در بویلرهای فشار قوی در حالی که فشار بویلر در بیست پوند فشار هدر است باز کنید.

راه اندازی نرمال دیگ بخار سوییچ محدود کننده سوخت و هوا کار نکند

اختلاف فشار حداقل، حرکت سیتهای شیر قطع دوم را محدود کرده و باز شدن شیر را آسان می کند، در صورت وجود بای پس روی شیر قطع دوم می توانید از آن برای افزایش فشار هدر بویلر صنعتی بخار استفاده کنید، روش معمول، باز کردن شیر یکطرفه در زمان آمادگی برای قرار دادن بویلر در مدار و تولید فشار در هدر است. در هر دو حالت همیشه مطمئن شوید که شیر تخلیه جریان آزاد باز بوده و بخار را به بیرون می دهد و هیچ آب کندانسیت در هدر نیست که ناگهان وارد هدر بخار واحد شود.

گام نهایی در راه اندازی نرمال دیگ بخار

پس از جاری شدن بخار به هدر، (همان طور که توسط ثبت کننده جریان بخار نشان داده شد) با افت فشار بویلر با بلند شدن شیر یکطرفه، تخلیه جریان آزاد بویلر فشار قوی را ببندید. وقتی بویلر در مدار است تمام اطلاعات خروجی سوخت، بخار و سایر موارد را ثبت کنید. این کار کوچکی است که باید اپراتور دیگ بخار انجا دهد. گام نهایی راه اندازی نرمال دیگ بخار تنظیم دستی نرخ احتراق یا قرار دادن کنترل در وضعیت خودکار است. از آنجایی که باید همچنان در وضعیت آتش پایین باقی بمانید این کار مستلزم افزایش دستی نرخ احتراق تا مقدار مطلوب است

اگر قصد دارید پس از راه اندازی نرمال دیگ بخار آن در حالت خودکار قرار گیرد باید نرخ احتراق را تا جایی افزایش دهید که به اندازه بویلر هم سایز در حال کار رسیده باشد و بعد تغییر وضعیت را انجام دهید. انتخاب وضعیت خودکار برای انجام کارها، چندان قابل قبول نیست زیرا ممکن است بخش کنترل ابزار دقیق بویلر صنعتی بخار قبل از رسیدن به حالت پایدار برای مدتی نوسان داشته باشند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *