مشعل نفت سوز دیگ بخار استیم بویلر

فرم مشاوره رایگان و استعلام قیمت مشعل نفت سوز دیگ بخاردسته:

راهنمای خرید و قیمت مشعل نفت سوز دیگ بخار

مشعل نفت سوز دیگ بخار | نفت کوره توسط سر مشعل دیگ بخار که در انتهای تفنگ سوخت نصب می شود به طرف کوره میرود. طراحی و آرایش سر مشعل نفت سوز دیگ بخار و تفنگ وابسته به نوع سیستم اتمیزه کننده است. مشعل های اتمیزه کننده تحت فشار، یک یا چند سر دارند. محل آنجایی است که نفت باید برای ادامه اختلاط سوخت و هوا تزریق گردد مشعل های اتمیزه کننده هوا و اتمیزه کننده سوخت به دو لوله احتیاج دارند، یکی برای هدایت نفت به سر مشعل نفت سوز دیگ بخار و دیگری برای تامین هوا یا بخار یا برگرداندن نفت از سرمشعل است. معمولا در لوله هم محور تامین سوخت دیگ بخار توسط لوله مرکزی است و فاصله حلقوی بین آن دو مسیر عبور هوا، بخار یا نفت برگشتی را ایجاد میکند اما برخی سازنده ها دو لوله در کنار هم برای این کار در نظر میگیرند

سرمشعل سوخت را به طریقی وارد کوره می کند که اختلاط صورت گرفته و احتراق انجام میشود. برای اطمینان از اختلاط و احتراق کامل، سر مشعل نفت سوز دیگ بخار را اتمیزه می کند. با این کار، سوخت نفت دیگ بخار به قطرات ریز تبدیل می شود بنابراین اختلاط بهتر صورت گرفته و احتراق کامل تری خواهیم داشت. اگر سوخت اتمیزه نشود خوب نمیسوزد و در برخی موارد حتی آتش نمی گیرد. هرگز به طور ناگهانی سر مشعل را قطع و وصل نکنید. چون ممکن است در پی چند بار تلاش برای روشن کردن مشعل نفت سوز دیگ بخار مقداری سوخت در داخل مشعل صنعتی جمع شده که موجب انفجار و از بین رفتن بویلر صنعتی گردد.

روش های اتميزاسیون مشعل نفت سوز دیگ بخار

اتميزاسیون مشعل نفت سوز دیگ بخار به چند روش انجام میشود و اختلاف اصلی بین آنها درجه چرخشی است که میتوانند ایجاد کنند. مشعل های اتمیزاسیون تحت فشار یک الگوی خوب پاشش نفت به وجود می آورد. درست مثل کاری که خودتان هنگام شستن ماشین انگشت خود را جلوی شیلنگ میگیرید. کیفیت اتمیزاسیون با افت فشار تغییر می کند. بسیاری سر مشعل نفت سوز دیگ بخار دارای کانال های داخلی هستند که جریان سوخت را منحرف میکنند که این کار باعث شتاب گرفتن و کسب حرکت چرخشی در سوخت میشود و این همان عامل تبدیل سوخت به قطرات ریز است. در مشعل نفت سوز دیگ بخار با فنجان گردان از یک فنجان برنجی که در انتهای یک لوله بسته شده است استفاده می شود. این لوله به محور دمنده متصل شده و در مرکز گلوی مشعل نفت سوز دیگ بخار قرار می گیرد.

 

 

روش های اتميزاسیون مشعل نفت سوز دیگ بخار

نفت از طریق یک اتصال انعطاف پذیر وارد لوله گردان شده و نم نم به فنجان می ریزد. حرکت گردان فنجان نفت را در داخل فنجان چرخانده و به کوره تزریق می کند. این کار را میتوانید با آب شبیه سازی کنید اما بدانید که آب به خوبی از فنجان اسپری نمیشود چون کاملا خیس خواهید شد. اتميزاسيون ضعیف آب نشان میدهد که چنین مشعلی چندان قابل اطمینان نیست.

عملکرد مشعل نفت سوز دیگ بخار از نوع اتمیزه کننده

مشعل نفت سوز دیگ بخار از نوع اتمیزه کننده هوا و سوخت با دو روش این کار را انجام میدهند. برخی مشعل  ها سوخت را با جت بخار یا هوا درگیر کرده و سوخت را اتمیزه می کنند، اما اکثر دیگ بخار بویلر صنعتی بخار سوخت را با هوا یا بخار در داخل سر مشعل نفت سوز دیگ بخار مخلوط می کنند. با خروج مخلوط از سوراخهای سرمشعل گاز (بخار یا هوا) به سرعت سوخت را اتمیزه می کند. از آنجایی که انرژی این کار توسط هوا یا بخار تامین می شود تناسب این مشعل ها 5 به 1 است. در مشعل اتميزاسیون فشاری این مقدار 2 به 1 است. وقتی جریان به نصف کاهش می یابد سرعتها به قدری پایین هستند که سوخت به خوبی شکسته نمی شود.

اتمایزرهای برگشت سوخت به عنوان راه حل ارایه شدند. جریان بار کامل سوخت به سر مشعل رسیده و در این شکاف ها جاری میشود تا حرکت چرخشی شکننده سوخت را ایجاد کند. برای کاستن نرخ احتراق مقداری سوخت از سرمشعل به مکش پمپ سوخت برگردانده میشود. برگشته معمولا تابعی از اختلاف فشار است که برابر است با فشار سوخت تقسیم بر 100.

در بویلرهای بزرگ برگشته مضاعف با استفاده از چند مشعلی انجام میگیرد. نصف مشعل هایی که در حداکثر فشار تغذیه سوخت کار می کنند نصف بار بویلر را تامین می کنند. اگر تعداد مشعل های بویلر 4-1 دستگاه است روش های دیگر کسب برگشته مضاعف نیاز است. راه حل معمول استفاده از سرمشعل های با اندازه های مختلف است. سرمشعل کوچکتر مقدار سوخت کمتری را در فشار یکسان عبور میدهد ولی حتما باید به یاد داشته باشید که برای رساندن یکنواخت سوخت همه سرمشعل های بویلر باید هم اندازه باشند.

دیگ های بخار که مشعل نفت سوز آن از نوع اتمیزه کننده بخار است چگونه کار میکند؟

دو راه حل وجود دارد: یکی استفاده از سر مشعل نفت سوز دیگ بخار اتميزاسيون تحت فشار کوچک برای تولید بخار کافی و دیگری استفاده موقت از هوای فشرده است. هزینه تولید هوای فشرده بسیار زیاد است و در چنین شرایطی مصرف هوای فشرده بسیار بالا است و همچنین کمپرسور توان تامین این مقدار هوا را ندارد پس به محض تولید بخار هوای فشرده باید قطع گردد. تفنگهای سوخت در سال های اخیر به سرعت اصلاح شده اند تا بتوانند به صورت تناوبی محل های غنی از سوختی در شعله به منظور کاهش ,No ایجاد کنند پس سوراخ کردن بی قاعده سرمشعل عادی است. تفنگ اصولا چیزی بیشتر از یک تکه لوله که سوخت را به سرمشعل می رساند نیست. اکثر آنها را میتوان برای انجام عملیات تمیزکاری بویلر صنعتی بخار و نگهداری دیگ بخار خارج کرد. برخی تفنگ ها به سادگی با مهره ماسوره جدا می شوند.

منظور از کوپلینگ یوک در مشعل نفت سوز دیگ بخار چیست؟

اکثر آرایشها خاص یک سازنده هستند اما آرایش رایج، کوپلینگ یوک است که اکثرسازنده های مشعل نفت سوز دیگ بخار  از آن استفاده می کنند. یک یوک به همراه تعدادی پیچ آن دو را به هم متصل می کند. با کوپلینگ یوک، تفنگ دریچه ای برای سوخت و هر سیال اتمیزه کننده ای که با سوراخهای کوپلینگ هم خوانی دارد خواهد داشت. برای اطمینان از تراز بودن دریچه های تفنگ و یوک، فرولهایی (تکه های کوتاه و کوچک لوله) وجود دارند که در سوراخهای یوک قرار می گیرند. فرولها میتوانند خارج شوند چون ممکن است آسیب ببینند و سوراخهای تفنگ با آن فیت نشوند. همچنین پیش بینی هایی برای آب بندی اتصالات تفنگ و یوک انجام شده است.

گاهی از مواد نرم تر مثل برنج روی تفنگ استفاده میشود که تحت فشار پیچها ممکن است تغییر شکل پیدا کند (برای آب بندی). غالبا یک واشر است، معمولا یک لایه مس حول مواد فیبری که مطابق با تغییرات در دو سطح برای آب بندی اتصال خواهد بود. احتیاط در وارد کردن تفنگ از خسارت دیدن فرول که ممکن است از چفت شدن مناسب تفنگ و یوک ممانعت کند جلوگیری خواهد کرد. می دانم این کار بسیار سختی است اما مهارتی است که همه اپراتورها باید به آن دست یابند.

اقداماتی که باید برای تبدیل مشعل دیگ بخار بویلر صنعتی انجام داد

اکثر دستورالعمل های سازنده مشعل نفت سوز دیگ بخار میگویند هر بار که مشعل را تغییر میدهید باید واشرها را جایگزین کنید. شما باید یک سری واشر در دسترس داشته باشید تا هر زمان که دستگاهی را برای تعمیر پیاده می کنید واشر آن را هم عوض کنید اما نیاز نیست در هر بار بیرون کشیدن تفنگ هم این کار را انجام دهید. در راه اندازی دیگ بخار بویلر صنعتی بخار با گیره های برنجی در تفنگهای سوخت جایی برای  واشر نیست و با یوک فولادی چفت شده است و نشتی ندارند مگر این که مقدرای کثیفی یا ماسه در اتصال بریزید.

اگر آنها می توانند در چند درصد تعویض تفنگ دوام بیاورند واشرهای روکش مسی هم باید بتوانند. یک اپراتور ماهر می تواند در چند ثانیه مشعل را با یک مشعل جدید جایگزین کند اما اگر بویلر فقط یک مشعل نفت سوز دیگ بخار دارد، سرعت اپراتور کاهش خواهد یافت چون مشعل نفت سوز دیگ بخار باید خاموش شده و سپس تفنگ خارج گردد.

تبدیل مشعل دیگ بخار بویلر صنعتی

برای اجتناب از خاموش کردن بویلر در طی فرآیند پاکسازی، قرار دادن بویلر در حالت آتش کم و تلاش برای جرقه زنی، برخی سازندگان مشعل نفت سوز دیگ بخار، مشعل های منفردی با قابلیت داشتن دو و حتی چهار تفنگ تولید کرده اند. آرایش های دو تفنگی برای وارد کردن تفنگ موقت طراحی شده اند که آتش را به آن تفنگ داده و پس از تعویض، آتش به تفنگ اصلی ارجاع میشود. شعله ممکن است در هنگام استفاده از تفنگ موقت بی تعادلی یا فضاهای خالی داشته باشد. سایر آرایش ها از تفنگهایی با سر مشعل نفت سوز دیگ بخار خاص استفاده می کنند که الگوی شعله یکنواختی را وقتی همه تفنگها نصب و در حال کار هستند به وجود می آورند.

فواصل زمانی تمیزکاری تفنگ مشعل نفت سوز دیگ بخار

در زمان تعویض تفنگ مشعل نفت سوز دیگ بخار اپراتور باید نسبت هوا به سوخت را افزایش دهد تا تغییر در رساندن سوخت حالت غنی از سوخت ایجاد نکند. مسلما تفنگ برای تمیز کردن سر مشعل باید خارج گردد. تفنگ و سرمشعل های یدکی نگهداری میشوند تا زمان برای تمیز کردن آن تلف نشود و احتراق ادامه یابد. فواصل زمانی تفنگ مشعل نفت سوز دیگ بخار به محض کثیف شدن است. شاید این جواب قانع کننده ای نباشد اما هیچ قانونی وجود ندارد و به تمیزی سوخت، نرخ احتراق و وضعیت خوير مشعل بستگی دارد. اگر این تمیزکاری انجام نشود عمل اتمیزه کردن دچار اختلال خواهد شد. پس این فاصله زمانی را باید خودتان از روی تجربه تعیین کنید. در ادامه با تجربیات یک اپراتور دیگ بخار برای تمیزکاری تفنگ مشعل نفت سوز دیگ بخار و تبدیل مشعل بهرمند میشویم

من در واحدی بودم که ادعا می کردند مشعل های سوخت سنگین را یک بار در ماه عوض میکنند که با یک نظر به کوره متوجه آن شدم. آنها سرعت بخار اتمیزه کننده را به قدری زیاد کرده بودند که شعله تا زمانی که هشت اینچ از سر مشعل فاصله نمی گرفت روشن نمیشد. آتش به سختی پایدار بود. من موقعیت را تحلیل نکردم تا ببینم در تغییر بار، ناپایداری شعله چه قدر بود و حتی هزینه بخار اضافی برای این کار را هم برآورد نکردم. باید بگویم کثیفی که باید تمیز شود فقط کربن نیست، جمع شدن نفت نسوخته که به قدری در آنجا گرم میشود که به اجزای سبک تر تجزیه شده و فقط کربن در آنجا باقی می ماند

یک مشکل رایج در زمان استفاده مشعل نفت سوز دیگ بخار و سوخت نفت است. این مشکل در مورد نفتهای سبک تر کمرنگ تر است. برای اطلاع از آنچه اپراتور دیگ بخار باید بداند کلیک کنید

رفع مشکلات مشعل نفت سوز دیگ بخار

علل گوناگونی برای ایجاد کربن در مشعل نفت سوز دیگ بخار گلوی مشعل و کف و دیواره های کوره در استفاده از نفت وجود دارد. معمول ترین علت اتمیزاسیون ضعیف است. نفت کثیف هم میتواند با مسدود کردن مسیر عبور، عمل اتمیزه کردن را دچار اختلال کند. استفاده از سر مشعل  نامتناسب با بار واحد، سرمشعل فرسوده و شل، و عدم نصب مناسب سایر لوازم مشعل، از سایر علل هستند. یکی دیگر از علتها تشکیل کندانسیت در هوا یا بخار، فشار نامناسب و انسداد خط انتقال سیال اتمایزر است. مشکلی که ما معمولا با کنترل های دیفرانسیلی داشتیم تغییر زیاد دیفرانسیل در سرمشعل بخار افت فشار در لوله های نفت با بخار بود. معمولا مشکل از روشن کردن مشعل نفت سوز دیگ بخار در بار کم که دیفرانسیل (اختلاف) خیلی بالا است ناشی می شود چون سیال اتمایزر مخلوط را بیش از حد اتمیزه می کند.

قیمت مشعل نفت سوز دیگ بخار

راه حل این مشکل افزودن نوک اوریفیسی است (میله فولادی که مثل لوله دارای سوراخ  است) که امکان تنظیم دیفرانسیل را در آتش پایین برای دستیابی به آتش پایدار فراهم می کند با افزایش بار، نوک افت فشاری را در سوخت ایجاد میکند که دیفرانسیل را در سرمشعل افزایش میدهد.

نکاتی که باید در هنگام تمیزکاری مشعل نفت سوز دیگ بخار

بسیاری از اپراتورها در تمیزکاری مشعل نفت سوز دیگ بخار به سرمشعل آسیب رسانده و باعث می شوند به سرعت کثیف شوند. سوراخهای سر مشعل نفت سوز دیگ بخار پس از خروج از کارخانه کاملا تازه و تیز با زاویه دقیق 90 بین نوک سوراخ و سینه سرمشعل هستند که فاصله جریان سوخت را از سرمشعل تیز می کند. برخی اپراتورها در هنگام تمیزکاری مشعل نفت سوز دیگ بخار این تیزی را از بین برده و باعث از دست رفتن چنین فاصله ای می شوند. مقداری سوخت از این حالت پخ سرازیر شده و مقدمات تشکیل کربن را فراهم می کند. این مساله ناشی از تمیزکاری لوازم برنجی با ابزار فولادی است پس هرگز چنین اشتباهی نکنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشعل نفت سوز دیگ بخار استیم بویلر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *